GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU
1

KİŞİSEL BİLGİLER

2

İLETİŞİM BİLGİLERİ

3

KONUM BİLGİLERİ

4

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

5

EK BİLGİ ALANI

6

FALİYET ALANLARIMIZ

7

GÖNÜLLÜLÜK SÜREÇLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KONUM BİLGİLERİ

İkamet Ettiğiniz Ülke
İkamet Ettiğiniz İl
İkamet Ettiğiniz İlçe

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Twitter, Instagram, Facebook vb.
Kısaca ilgi alanlarınız ve hobilerinizden bahsediniz

EK BİLGİ ALANI

FALİYET ALANLARIMIZ

Siyasi karar alıcılara ve Türkiye toplumuna göç alanındaki tartışmaları çarpık bilgiden arındırılmış olarak sunabilmek için ulusal ve uluslararası göç gündemini akademik ve yarı-akademik boyutlarıyla tartışarak kamuoyunu bilgilendirici analizler, politika notları ve raporlar kaleme alıyoruz.
Göç ve mültecilik alanında akademik alanda çalışan veya çalışmak isteyen, özellikle lisans, yüksek lisans doktora öğrencisi veya uygulayıcı meslek uzmanları ile güncel sorunları tespit etmek, hukuki ve sosyal gelişimleri takip etmek ve bu sorunlarla ilgili tez, makale ve kitap yazımına teşvikte bulunuyoruz, bilgilendirme ve bilinçlendirme hareketiyle göç ve mültecilik alanının akademik gelişimine öncü olmak istiyoruz.
Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan mültecilere sahip olamadıkları eğitim öğretim haklarına katkı sağlayan, projeler üretiyoruz. Gönüllü öğretmen, eğitmen, akademisyen ve psikologlarla mültecilerin, sosyal, ekonomik ve siyasi olarak uyum politikalarının, hayata geçirilmesine yönelik eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz.
Irkı, dini, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan yabancılara bu durumlarından kaynaklanan hukuki sorunlarının çözümü için dernek ilkeleri doğrultusunda hukuki yardım ve danışmanlık sağlıyoruz.
Mültecilerin kendi ayakları üzerinde ve insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla gıda yardımları, savaş bölgelerinde sınır ötesi şenlikler, kitap tahlilleri, yol ve savaş hikayeleri, bölge konuşmaları atölyeler ve dil eğitimleri gerçekleştiriyoruz.
Mültecilere sahip olduğu haklar, başvuru mekanizmaları ve yöntemleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve ulaşılabilecek kurumlar gibi konularda gerek görsel içerikler gerekse basın toplantılarıyla çevirmen, metin yazarı, grafik tasarımcı, sosyal medya uzmanı, editör, kameraman ve muhabir üyelerle bilgilendirici yayınlar üretiyoruz.

GÖNÜLLÜLÜK SÜREÇLERİ

Umhd.org.tr sitemiz üzerinden derneğimize gönüllü olmak isteyen kişilerin Gönüllü Formumuzu doldurarak gönüllü sürecinin başlatılması.
Gönüllü süreci başlayan kişiye derneğimiz tarafından mail ile başvurusunun tarafımızca bilgisi alındığına dair geri dönüş sağlanması ve bu geri dönüşün aynı zaman da SMS yolu ile kendisine bildirilmesi.
Gönüllümüz olmak isteyen kişiyi daha iyi tanımak adına yüz yüze ve/veya online görüşülmesi ve etkili bir iletişimin sağlanması .
Gönüllülerimizin derneğimiz de çalışmaya başlamadan önce çalışmalarımız ve kurumumuz hakkında bilgilendirilmesi ve gönüllü eğitimini tamamlaması. Gönüllü eğitimimizi tamamlayan kişiler ile gönüllü sözleşmesinin imzalanması.