GÖNÜLLÜ STAJ FORMU
1

TEMEL BİLGİLER

2

İLETİŞİM BİGİLERİ

3

KONUM BİLGİLERİ

4

ÖZGEÇMİÇ BİLGİLERİ

5

EK BİLGİ ALANI

6

STAJ ALANLARIMIZ

7

GÖNÜLLÜ STAJ SÜRECİMİZ

TEMEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİGİLERİ

KONUM BİLGİLERİ

İkamet Ettiğiniz Ülke
İkamet Ettiğiniz İl
İkamet Ettiğiniz İlçe

ÖZGEÇMİÇ BİLGİLERİ

EK BİLGİ ALANI

STAJ ALANLARIMIZ

Mültecilerin kendi ayakları üzerinde ve insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla gıda yardımları, savaş bölgelerinde sınır ötesi şenlikler, kitap tahlilleri, yol ve savaş hikayeleri, bölge konuşmaları atölyeler ve dil eğitimleri gerçekleştiriyoruz.
Siyasi karar alıcılara ve Türkiye toplumuna göç alanındaki tartışmaları çarpık bilgiden arındırılmış olarak sunabilmek için ulusal ve uluslararası göç gündemini akademik ve yarı-akademik boyutlarıyla tartışarak kamuoyunu bilgilendirici analizler, politika notları ve raporlar kaleme alıyoruz.
Mültecilere sahip olduğu haklar, başvuru mekanizmaları ve yöntemleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve ulaşılabilecek kurumlar gibi konularda gerek görsel içerikler gerekse basın toplantılarıyla çevirmen, metin yazarı, grafik tasarımcı, sosyal medya uzmanı, editör, kameraman ve muhabir üyelerle bilgilendirici yayınlar üretiyoruz.

GÖNÜLLÜ STAJ SÜRECİMİZ

Umhd.org.tr sitemiz üzerinden derneğimize gönüllü stajyer olmak isteyen kişilerin Gönüllü Stajyer Formumuzu doldurarak staj sürecinin başlatılması.
Gönüllü staj süreci başlayan kişiye derneğimiz tarafından mail ile başvurusunun tarafımızca bilgisi alındığına dair geri dönüş sağlanması ve bu geri dönüşün aynı zaman da SMS yolu ile kendisine bildirilmesi.
Stajyerimiz olmak isteyen kişiyi daha iyi tanımak adına yüz yüze ve/veya online görüşülmesi ve etkili bir iletişimin sağlanması.
Stajyerlerimize derneğimiz de çalışmaya başlamadan önce çalışmalarımız ve kurumumuz hakkında bilgilendirilmesi ve gönüllü staj eğitimini tamamlaması. Gönüllü staj eğitimimizi tamamlayan kişiler ile gönüllü staj sözleşmesinin imzalanması.
Staj dönem tarihlerinden 15 gün önce mülakat süreci başlar. Staj dönemi bittikten 15 gün sonra ise sertifikasyon sürecimiz başlar.
1 Eylül- 30 Kasım 2023
1 Mart- 31 Mayıs 2023
1 Haziran- 31 Ağustos 2022
1 Eylül- 30 Kasım 2022