İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Yunanistan Mülteci Haklarını Gözetiyor mu?

Anasayfa

Araştırma

Yunanistan Mülteci Haklarını Gözetiyor mu?

Yunanistan Mülteci Haklarını Gözetiyor mu?

Avrupa Birliği yetkilileri tarafından göç akınlarında “Avrupa’nın kalesi” olarak betimlenen Yunanistan, 2015 yılında Avrupa ülkelerine gerçekleşen büyük göç dalgasında göçmenler için hem bir geçiş ülkesi hem de Avrupa için “giriş ülkesi” olmuştur. Yunanistan’ın göç akışının ilk döneminde, ülkelerini terk etmek zorunda kalanların haklarını destekleyerek göç akışını insancıl bir yaklaşımla karşılayanlar ile göçmenleri bir tehdit unsuru olarak görenler arasında ikircikli bir tutuma sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Zorunlu göçün bir insan hakkı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Yunanistan doğu sınırından gelen göç akışını göçmenler için güvenli ülke kabul ettiği Türkiye’ye geri gönderebilmek adına hak ihlalleri işlemekten geri durmamıştır.

Bu rapor Yunanistan’da meydana gelen mülteci hakları ihlallerini, yasa dışı geri itmeleri ve polis şiddetini uluslararası raporları referans alarak incelemektedir. Bu çerçevede Yunanistan’daki ihlaller aşırı ve orantısız güç, elektrikli silah, zorla soyunma, ateşli silahla tehdit veya şiddet, polis araçlarında insanlık dışı muamele, gözaltı merkezlerinde insanlık dışı muamele ve göçmenlerin paralarına el koyma başlıkları altında ele alınmıştır. Göçmenlerin ifadeleri Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler’in İşkenceye Karşı Sözleşmesi’nin 1, 2.2 ve 3.1 maddelerini ihlal ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda Yunanistan’da mülteci hakları alanında çalışan STK’lar göçmenlere karşı gerçekleştirilen ihlalleri etraflıca incelemeli ve yetkili makamlar gerekli önlemleri almalıdır.