İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

“Yol Hikâyeleri” ile öğrencilere mültecilik anlatılacak

Anasayfa

Manşet

“Yol Hikâyeleri” ile öğrencilere mültecilik anlatılacak

“Yol Hikâyeleri” ile öğrencilere mültecilik anlatılacak

Dünyada her 1 dakikada 20 kişi çeşitli sebeplerden dolayı mülteci konumuna düşüyor. Bu Mülteci hareketliliği Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle ülkemizde sıklıkla yaşanıyor. Türkiye’de 2019 verileri dikkate alındığında 3 buçuk milyondan fazla mülteci bulunuyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak “Mülteci Okulu” adı altında üniversite düzeyinde gençleri bilinçlendirmek, mültecilere karşı önyargılı tutumu yıkmak ve ‘mülteci’ konusunu birçok perspektiften ele almak üzere sertifikalı eğitim programları düzenliyoruz.

Türkiye’nin 4 bir yanındaki kolejlerde gerçekleştireceğimiz “Yol Konuşmaları” adlı eğitim programı ile çocuklar buluşurken, “Yol Hikâyeleri” ile lise düzeyindeki gençlere daha önce bir mülteciye dokunmuş, mültecilerin yer aldığı proje ve programlara katılmış heybesinde mülteci hikâyeleri olan konuşmacılarla mülteciliğin zorluklarını ve zaruri durumlarını anlatacağız.

Dini, ırkı, etnik kökeni, dâhil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünceleri savaş veyahut doğal afetler nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin daha önce gitmedikleri tanımadıkları dillerini bilmediği ülkelerde yaşam mücadelesi verdikleri çetin yolu, konuşmalarla bir nebze insanlara anlatmak istiyoruz.

“Yol Konuşmaları” ve “Yol Hikayeleri” projemiz ile;

  • Toplumda hâkim olan mülteci karşıtı söylemleri düzeltmek,
  • Mültecilerin sosyal hayata uyum sağlamaları için öğrencileri bilinçlendirmek,
  • Mülteciler hakkında doğru bilinen yanlışların doğrularını öğretmek,
  • Aynı ülkeyi paylaştığımız mültecilere yönelik olumsuz sığ söylemlerden uzak, objektif olarak bakabilmek
  • Mültecilerin yaşam hakkının ihlal edilmesi, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerine göz yummayacak kadar vicdanını harekete geçirmiş bu insanların keyfi meselelerden dolayı ülkelerini terk etmedikleri hakkında bilinç düzeyi oluşturmak,
  • Mülteciliği ensar-muhacir kavramlarından ele alarak mültecilerin ülkemize yük olduğu düşüncesinden uzaklaştırmak,
  • Ağaç yaşken eğilir düsturuyla ülkemize zaruri sebeplerden dolayı iltica etmiş insanların hikâyelerini, yaşam mücadelelerini sunumlar şeklinde liseli gençlere aktarmak istiyoruz.