İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Yabancılar Hukuk Eğitimi Gerçekleştirildi

Anasayfa

Haberler

Yabancılar Hukuk Eğitimi Gerçekleştirildi

Yabancılar Hukuk Eğitimi Gerçekleştirildi

08.02.2020 ve 15.02.2020 tarihlerinde Uluslararası Mülteci Hakları Derneği bünyesinde Yabancılar Hukuku alanında teorik ve pratik anlamda bilgi sahibi olmak isteyen avukatlara eğitim seminerleri düzenledik. Sahada bizzat faaliyet gösteren dernek avukatlarımız tarafından bu alanda çalışmak isteyen avukatlara bilgi ve tecrübeleri aktarıldı.

Söz konusu seminerlerde ilk olarak avukatlarımız tarafından düzenli göç sistemine ilişkin tanımlar, yasal statü çeşitleri, vatandaşlık uygulamaları, çalışma izni başvuruları, uluslararası koruma, geçici koruma, sınır dışı, idari gözetim, idari yargı, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru usulleri gibi konular hakkında ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde katılımcılar bilgilendirildi.  Akabinde söz konusu konuların daha iyi anlaşılabilmesi için katılımcılar ile birlikte örnek karar değerlendirmeleri ve pratik çalışmalar yapıldı.