İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Vizyon & Misyon

Anasayfa

Kurumsal

Vizyon & Misyon

Misyonumuz

 

 • Mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesini sağlamak
 • Mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak
 • Mülteciliğe sebep olan politikalar ve insanlık dışı muamelelerin sona ermesi için çalışmalar yürütmek
 • Mülteciler ile ilgili yasaları ve onların uygulamalarını geliştirmek, öncülük etmek ve uluslararası standartlar seviyesine getirmek
 • Mültecilerle ilgili sorunların acil ve etkili çözüme kavuşturulması için devletleri ve uluslar arası kuruluşları işbirliğine sevk etmek
 • Adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini yayarak mültecilere, insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde uygulanmasını sağlamak

Vizyonumuz

 

 • Dini, ırkı, etnik kökeni, dahil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünceleri nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin hukuki ve sosyal  ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Devletlerin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu can, mal ve ırz güvenliğini mülteci ve sığınmacılara da tanımasını sağlamak.
 • Hem Türkiye’de hem de uluslar arası alanda mülteciler ve hakları ile ilgili sağduyu ve bilinçlendirmeyi artırmak
 • Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak daha fazla sayıda mülteciye hızlı ve etkili yardımda bulunmak,kalıcı çözümler üretmek
 • Mülteciler hakkındaki yasa çalışmalarına katkıda bulunmak ve yol göstermek, hakların ve hukuk yollarının kullanımında öncülük etmek
 • Mültecilerle ilgili kamuoyunun desteğini sağlamak, hoşgörüsüzlüklerin önüne geçmek