İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

UMHD 2020 FAALİYET RAPORU

Anasayfa

Yayınlar

UMHD 2020 FAALİYET RAPORU

UMHD 2020 FAALİYET RAPORU

2013 yılında kurulan derneğimizin ilk hedefi toplumu mülteci hakları hususunda bilgilendirmek oldu. Yabancılara yönelik yeterli düzenlemelerin olmadığı kuruluş dönemimizden bugüne, mültecilere yönelik hak temelli çalışmalarda bulunuldu. Türkiye’de bulunan mültecilere hukuki destek veren derneğimiz sadece bu yıl 3500’den fazla başvuru aldı.Dernek olarak; başta iltica hakkı olmak üzere özellikle Türkiye’ye sığınan mültecilerin ölüme yahut işkenceye gönderilmesinin önüne set çekmek için başka alanlarda da yoğun uğraşlar vermekteyiz. Hukukçu ve farklı birçok alandan gönüllülerimiz ile uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmakta ve raporlamaktayız.

Bu yıl; Mülteciliğe yönelik olumsuz kamuoyu algısını değiştirebilmek için birçok eğitim ve sosyal çalışmalar ile yoğun çaba sarf ettik. Bu kapsamda “Mülteci Konseri 2020”, ECRE ve İsveç Enstitüsü ile birlikte “Yeni Baştan Belgeseli” projelerini gerçekleştirdik. Bölgedeki hak ihlalleri ile savaş suçlarına dikkat çekebilmek için “İdlib Raporu” hazırladık. Görsel, yazılı ve sosyal medyada sağlıklı ve doğru bilgiler vererek halkın bilinçlendirilmesini ve bu doğrultuda toplumsal huzurun korunmasını amaçladık.

UMHD olarak bugün halen her mecrada mülteci alanında farkındalık oluşturmak adına çalışıyoruz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde mavi göğün altında yaşam mücadelelerini desteklemek için “Bir İnsan Bir Dünya” ve “Mülteciye Dokunun” sloganlarımız ile insan haklarının önemi üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Av. Abdullah Resul DEMİR

UMHD Genel Başkanı

UMHD 2020 Faaliyet Raporumuzun PDF Formatını Linki Tıklayarak İndirebilirsiniz.