İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI İLANI

Anasayfa

Haberler

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI İLANI

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI İLANI

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ
4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI İLANI
(Kütük No:34-199/043)Değerli Üyelerimiz;
Yönetim Kurulumuzun 11.12.2023 Tarih 2023-16 derneğimizin genel kurulunun olağan toplantıya çağrılmasına, olağan genel kurul toplantısının 30.12.2023 Cumartesi günü saat 11:00'de dernek merkezimiz “Ali Kuşçu Mah. Fatih Türbesi Sok. No:31 D:2, Fatih/İstanbul” adresinde aşağıda yer alan gündemlerle gerçekleştirilecektir. Toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 13.01.2024 Cumartesi günü aynı yer, saat ve aynı gündemler ile yapılmasına karar verilmiştir.


Değerli üyelerimizin yapılacak olan toplantıya katılımlarını önemle rica eder saygılarımı sunarım.

Abdullah Resul DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEMLER :
1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesi,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülerek İbrası,
5- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelikleri ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelikleri seçimi,
6- Tüzük Değişikliği,
7- Federasyon Delege Belirlenmesi,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.