İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 2018 Faaliyet Raporu

Anasayfa

Yayınlar

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 2018 Faaliyet Raporu

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 2018 Faaliyet Raporu

Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 5. yılı ve derneğimiz 2013 yılında kurulduğu zaman Türkiye’de henüz göç idaresi
kurulmamış, yasal mevzuat, kanunlar yürürlüğe girmemiş, mülteci haklarının temini noktasında, hem altyapı
anlamında hem kurumsal anlamda hem mevzuat anlamında birçok eksikliklerle beraber yetişmiş, insan sayısının
da oldukça zor olduğu dönemleri yaşadık. Türkiye’nin kazanımları aynı zamanda derneğimizin de kazanımları
olarak gündeme geldi. Her zaman söylediğimiz gibi göç tek başına ne iyidir ne de kötüdür; mühim olan süreci nasıl
yönettiğinizdir. Bu noktada bizler de üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye, süreci en sağlıklı şekilde
idame ettirmeye çalıştık.

2015’deki yoğun mülteci akınının, Avrupa’ya geçişlerin hat safhada olduğu, Suriye’deki iç karışıklıkların artması
nedeniyle de Türkiye’ye gelişlerin son derece yoğun olduğu dönemlerden sonra biraz daha uyum konuşabildiğimiz;
aynı zamanda mültecilere karşı oluşan önyargı veyahut düşmanlığa karşı mücadele vermemizin gerektiği bir
yılı geride bıraktık. Çünkü uyum süreçleri doğal olarak kendi içinde de bazı sıkıntıları, dönemleri barındırıyor.
Uyum sadece mültecilerin bize uyum sağlaması değil, bizimde onlara uyum sağlamamızı içeriyor. Bir insan bir
dünya prensibinden yola çıkarak hiç kimsenin, işkenceye uğrayacağı, yaşam hakkının ihlal edileceği bir ülkeye
gönderilmemesi noktasında çalışmalarımıza devam ettik; sınır dışı kararlarını iptali hususunda hukuki yardımda
bulunduk; havaalanlarında, göç idaresinde, geri gönderme merkezlerinde bulunan mültecilerin daha sağlıklı şekilde
haklarının korunması anlamında yardımlarda bulunduk. Sınırsız şenliğimizi çok daha uçlara çok daha ilerilere
taşıdık, farklı bölgelerde çok daha farklı çocuklarla bu etkinliğimizi gerçekleştirme imkânımız oldu. Ramazan
ayında yaptığımız: mültecileri kendi soframıza davet ettiğimiz ve onların sofrasına da konuk olduğumuz kardeşlik
sofralarımızı da çok daha fazla yaydık.

Özetle söylemek gerekirse bu yıl mültecilik anlamında uyumun konuşulduğu, eğitimde, sağlıkta, iş ve çalışma
hayatında mülteci kardeşlerimizin olması gereken standartlarının sağlanması, eksikliklerin tamamlanması
anlamında bir yıl oldu.Bu doğrultuda da inşallah çalışmalarımızı gelecek yıllarda çok daha büyük bir ivme ile devam
edeceğine inanıyorum. Siz değerli, mültecilerle kalbi beraber olan gönüldaşlarımızı sevgi ve hürmetle selamlıyorum.


Av. Abdullah Resul DEMİR

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği