İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Ulusal ve Uluslararası Normlar Işığında İdari Gözetim: Temel İlkeler ve Asgari Tutulma Şartları

Anasayfa

Araştırma

Ulusal ve Uluslararası Normlar Işığında İdari Gözetim: Temel İlkeler ve Asgari Tutulma Şartları

Ulusal ve Uluslararası Normlar Işığında İdari Gözetim: Temel İlkeler ve Asgari Tutulma Şartları

İdari gözetim, bir ülkede bulunan yabancının, belli sürelerle geri gönderme merkezlerinde bulundurulması hakkında verilen bir karardır. Bu kararın uygulanış biçimleri belirli uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatlar kapsamında belirlenmiştir. Bu bağlamda, bu rapor; uygulanan idari gözetimin hukuki kabul edilmesi için gereken asgari koşulları öncelikle idari gözetime ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler kapsamında ele almaktadır.


Ayrıca rapor idari gözetim ile gözaltı ve tutuklama kavramlarının karşılaştırılmasına yer vermektedir. Raporun devamında idari gözetim altında tutulmaya ilişkin asgari koşullar ele alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin konuya nasıl yaklaştığı da rapor kapsamında ele alınan bir başka konudur.

 

Son olarak rapor hukuka aykırı bir idari gözetime karşı iç hukukta başvurulacak yargı yollarını ele almaktadır. Rapora göre, idari gözetim için belirtilen asgari şartlara aykırılığın olduğu durumlarda iç hukukta tüketilecek başvuru yollarının sonuçsuz kalması ihtimalinde AİHM’e başvuru yapılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.