İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Türkiye'deki Uygur Türkleri'nin Çin'e İadesi Bir Hak İhlali mi?

Anasayfa

Araştırma

Türkiye'deki Uygur Türkleri'nin Çin'e İadesi Bir Hak İhlali mi?

Türkiye'deki Uygur Türkleri'nin Çin'e İadesi Bir Hak İhlali mi?

Türkiye ile Çin arasında düzenlenen suçluların iadesi anlaşmasının yürürlüğe girmesi gerek Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri gerekse onlarla gönül birliği içindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının huzur ve güven ortamını zedeleyecektir. Uygur Türkleri, Türkiye’de uzun dönem ikamet izni edinerek yaşayan ve uzun vadede vatandaşlık hakkı edinebilen, kültürel anlamda da toplumsal hayata en kolay uyum sağlayan topluluklardan birisidir. Kamuoyunda oluşan vicdani rahatsızlık nedeniyle öncelikle kanun teklifinin reddi, daha sonra anlaşmanın yürürlüğe girmeden geri çekilmesi gerekiyor.