İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Teşkilatlanma

Teşkilatlanma

Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde bulunan mültecilerin sorunlarının çözümlenmesi, acil müdahale yapılması için mülteci yoğunluğu olan bölgelere teşkilatlanma çalışması yapılır. Mülteci haklarının ihlal edildiği her yerde gerekli hukuki desteği sağlayacak hukukçuların belirlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanır. Mültecilerin sorunlarına hızlı ve etkin müdahale etmek açısından birçok ilde derneğimizin temsilcisi bulunmaktadır.

Derneğimiz teşkilatlanmasını üç ana gruba ayırmak mümkündür:

  • İlki mültecilerin ulusal ve uluslararası hukukta haklarını müdafaa maksadıyla kurulan gönüllü avukatlardan müteşekkil Mülteci Savunucuları grubudur.
  • İkinci grup ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri olmak üzere mültecilik konusuna hassasiyetin artması açısından eğitim faaliyetleri yürütür. Bu amaçla gerçekleştirilen söyleşi, seminer ve gönüllü toplantıları gerçekleştirir.
  • Üçüncü grup ise; halk nezdinde mültecilik olgusunun anlaşılabilmesini sağlayan, gerektiğinde konuyla ilgili kamuoyu oluşturabilen mülteci dostu insanlardan oluşur.Gönüllülerimizin çalışmak istedikleri alanlara göre ilgili birimlere yönlendirilmesi de yine Teşkilatlanma Kurulu’nun faaliyetleri arasında yer alır.