İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU UYGULAMASINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Anasayfa

Basın Bildirileri

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU UYGULAMASINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU UYGULAMASINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ekonomik, dini, etnik veya siyasi sorunlara bağlı olarak Dünya’nın farklı coğrafyalarından birçok yabancı, gerek coğrafi konumu gerek ekonomik ve kültürel alt yapısı nedeniyle ülkemize gelmekte ve ülkemizde kalmaya devam etmektedir. Göç hedeflerine geçiş güzergahında olmasının ve çatışma bölgelerine yakın olmasının yanı sıra özellikle son yıllarda ülkemizin bölgesel olarak güçlenmesi ve yöneticilerimizin Müslüman toplumların sorunlarıyla yakından ilgili olması da ülkemizi göç etmek için cazibe merkezi haline getirmiştir.


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat, bu kapsamda yabancıların hukuki durumlarına ilişkin hususları sistematik ve modern çözüm yöntemleriyle ele almış, idari makamlar tarafından güncele uyum sağlanması adına sürekli olarak yeni yöntemler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir.
Ancak bu alanda kamu hizmetinin hızlı, verimli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi, ülkemizin siyasi ve coğrafi konumu gereği sürekli olarak göç alması ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle zaman zaman sekteye uğramaktadır.


İşbu çalışma ile yabancılar ve uluslararası koruma hukukunun uygulanmasından kaynaklanan güncel sorunlar ele alınarak tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.