İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Sığınma Hakkı Perspektifinde Arakan Raporumuz Yayınlandı

Anasayfa

Haberler

Sığınma Hakkı Perspektifinde Arakan Raporumuz Yayınlandı

Sığınma  Hakkı Perspektifinde Arakan Raporumuz Yayınlandı

BMMYK ve sivil toplum kuruluşlarından elde ettiğimiz resmi veriler ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) olarak bizzat gözlem ve araştırmalarımız sonucu varılan tespitler çerçevesinde bölgedeki tarihi süreç ve güncel durumu ortaya koyan Arakan raporumuz yayınlandı. Raporun amacı Rohingya Müslümanlarının dinleri dolayısıyla maruz bırakıldıkları insani kıyımın ortaya konulması, dünya kamuoyunun dikkatinin çekilerek soruna ivedi ve kalıcı çözüm önerileri bulunmasının sağlanması.

“1989 yılına kadar Arakan olarak bilinen ancak o tarihten bugüne Myanmar Hükümeti tarafından “Rakhine” eyaletine dönüştürülen  bölge, Rohingya Müslümanlarının menşe bölgesidir. 1962 darbesi’nden bu yana Arakan’da Rohingyalar zulüm, soykırım ve asimilasyon politikalarına kurban edilmektedir. Bu politikaların sonucu olarak başta Bangladeş olmak üzere komşu ülkelere sığınmak zorunda bırakılan Rohingyaların maruz bırakıldıkları zulüm ve hak ihlalleri, modern insan hakları anlayışı ve genel hukuk ilkelerini hiçe sayan yüzyılın en büyük insani faciasının resmini çizmektedir.

1962 darbesinden bu yana bir kaç yıllık aralarla Rohingyalara karşı çeşitli zulüm ve hak ihlalleri gerçekleştirilmektedir. Bu etnik temizlik ve asimilasyon politikası öylesine vahşete dönüşmüştür ki, soykırım ve insanlık dışı eylem gibi hukuki nitelendirmeler dahi, bu hukuk dışı ve insani değerden yoksun fiiller dizisi karşısında yetersiz kalmaktadır.

Rapor çerçevesinde, Myanmar içerisinde sığınmacı pozisyonuna düşürülmüş Rohingyalar ile Bangladeş ve diğer komşu ülkelere sürülmüş Arakanlı mültecilerin temel hak ve hürriyetlerinin nasıl yok edildiği insan hakları hukuku, insancıl hukuk ve mülteci hukuku açısından değerlendirilmek suretiyle ortaya konulmuştur.

Raporun odak noktası mülteci kampları ve mültecilerin yerleşimde bulundukları bölgeler olacaktır. Böylelikle iltica hakkı ve mültecilere ilişkin uluslararası hukukun çizdiği çerçevenin ortaya konularak, Rohingyaların sığınma haklarının dahi gerçekleştirilmediği vurgulanmaktadır. Mülteci statüsünü dahi gereği gibi elde edemeyen Rohingyalar için UMHD olarak öncelikle sığınma haklarının temini, ikinci adımda ise Rohingyaları kendi ülkelerinde ve komşu ülkelerde sığınmacı ve hatta vatansız hale getiren sorunlara çözüm aramak ve “Rohingyaları mülteci durumuna düşüren sebepleri” ortadan kaldırmaktır.”

İndir 7 MB