İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KONFERANSI

Anasayfa

Manşet

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KONFERANSI

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KONFERANSI

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmiştir.Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak bu günde mülteci çocukların temel haklarına vurgu yapmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü’nde konferans gerçekleştiriyoruz!


T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleştireceğimiz konferansımızda daha güzel bir geleceğe sahip olmalarını arzu ettiğimiz tüm çocuklar için bir araya geliyoruz!


21 Kasım 2023’te saat 09:30-13:30 arasında Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek konferansımızda Türkiye’de bulunan mülteci çocuklara yönelik Millî Eğitim Bakanlığı’nın güncel yaklaşımları ve tutumu, eğitim sosyolojisinde mülteci öğrenciler, mülteci çocukların eğitim hakkı üzerine problemler ve çözüm önerilerini ele alacağız. İki oturumda gerçekleştirecek konferansımızda açılış konuşmalarını Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nden Av. Abdullah Resul Demir, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Gülerce ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu gerçekleştirecektir.


Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya moderatörlüğünde, Eğitimde Mülteci Öğrencilere Yönelik Güncel Yaklaşımlar başlıklı ilk oturumda M.E.B. Şanlıurfa İl Müdürlüğü PİKTES İl Komisyon Üyesi Cevdet Şahin “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Enterasyonu ve Güncel Sorunlar” çerçevesinde uygulamadaki gelişmeleri değerlendirecek. Aynı oturumda Harran Üniversitesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Şahin “İnsanca Yaşamanın Hakkı Olarak Eğitim” başlığı çerçevesinde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan eğitimin mülteci çocuklar boyutunu ele alacak.


Mülteci Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Uğur Yıldırım moderatörlüğünde, Eğitim Hakkı Bağlamında Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Uyum Stratejileri başlıklı ikinci oturumda ise TBB-UNHCR Malatya Hukuk Kliniği Yöneticisi Av. Lemi Keleş “Eğitim Hakkına Erişimlerinde Yaşanan Hukuki Problemler ve Çözüm Önerileri” başlığını aktaracak. Aynı oturumda Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesin’den Av. Rukiye Gülerce “Sosyal Uyum Sürecinde Eğitimin Rolü” başlığı çerçevesinde sosyal uyum sürecinin temel taşlarından bir olan eğitim çalışmalarının mülteciler özelindeki deneyimlerini ifade edecek.
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak tüm ilgilileri konferansımıza bekliyoruz !

 

Online Başvuru