İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

RIZA BEYANI SÖZLEŞMESİ

Anasayfa

Sayfalar

RIZA BEYANI SÖZLEŞMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖNÜLLÜ RIZA BEYANI

Kurumda görünen yerlere asılan ve kurumun internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Gönüllü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ (UMHD) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen;

* Biyometrik fotoğraf

* Fotoğraf

* Uyruk

* Üye olunan STK’lar

* Adli Sicil Kaydı

SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ

* Düzenli kullanılan ilaçlar

* Geçirilen ameliyatlar

* Kan grubu bilgileri

* Kullanılan protezler

* Sağlık sorunları

* Özür ve engel durumu bilgileri

Gibi Kişisel Verilerimin, UMHD’nin amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla özel nitelikteki kişisel verilerimin UMHD tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta UMHD’nin ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine, UMHD yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve ilgili sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla UMHD’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla UMHD’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu sigorta şirketlerine, taşımacılık otoriteleri ve ilgili bakanlığa, dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine, yine UMHD’nin yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.