İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Mülteci Okulu 8 E-Okul Programı 3. ve 4. Oturum Başlıyor

Anasayfa

Manşet

Mülteci Okulu 8 E-Okul Programı 3. ve 4. Oturum Başlıyor

Mülteci Okulu 8  E-Okul Programı 3. ve 4. Oturum Başlıyor

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak 8’incisini düzenleyeceğimiz “Mülteci Okulu 8 E-Okul Programı02 Mayıs 2020 Cumartesi 3. Oturum ve 03 Mayıs 2020 Pazar günü 4. Oturumu YOUTUBE Mülteci TV kanalımız üzerinden gerçekeleştilecektir.

Dünya üzerinde yaşam standarlarımızı etkileyen COVİD-19 salgını sebebiyle programımızı E-OKUL üzerinden gerçekleştirme kararı almış 25 Nisan 2020 Cumartesi günü 1.Oturum 26 Nisan 2020 Pazar günü 2. Oturum olarak “Mülteci Okulu 8” programımızda mültecilik meselesini yoğun katılım ile işlemeye başlamıştık.

3. Oturum Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman KURT‘un moderatörlüğünde başlayacak“ENTEGRASYON VE MEDYADA MÜLTECİ ALGISI” konusu işlenecektir.

3.Oturum 1.Seansta 13.00-13.45 saatleri arasında  Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL Hoca “Türkiye’de Yeni Göçmenlik Olgusu ve Uyumun Önündeki Engeller” konusunu işleyecektir.

Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL Kimdir?

3.Oturum 2.Seansta 14.00-14.45 saatleri arasında  Turan KIŞLAKÇI  “Göçün Medya İle Temsili:Olağan Sıradanlaştırma ve Önyargı Oluşturma Aracı Olarak Medya” konusunu işleyecektir.

Turan KIŞLAKÇI Kimdir?


03 Mayıs 2020 Pazar günü gerçekleşecek 4. Oturum, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Av.Enes KAFADAR‘ın moderatörlüğünde “Mülteci Hakları Mücadelesi Ve Sivil Toplum Hareketi konusu işlenecektir.

4.Oturum 1.Seansta 13.00-13.45 saatleri arasında   Av. Cavit Tatlı  “Geri Göndermeme İlkesi ve Savunuculuk” konusunu işleyecektir.

Av. Cavit Tatlı Kimdir?

4.Oturum 2.Seansta 14.00-14.45 saatleri arasında  Av. Abdullah Resul DEMİR  “Mülteci Politikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri” konusunu işleyecektir.

Av. Abdullah Resul DEMİR  Kimdir?Program Akışı3. OTURUM 02.05.2020 :
ENTEGRASYON VE MEDYADA MÜLTECİ ALGISI 


Moderatör: Süleyman KURT – UMHD Başkan Yardımcısı

13.00-13.45 – Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
Türkiye’de Yeni Göçmenlik Olgusu ve Uyumun Önündeki Engeller

14.00-14.45 – Turan KIŞLAKÇI (Gazeteci)
Göçün Medya İle Temsili:Olağan Sıradanlaştırma Ve Önyargı Oluşturma Aracı Olarak Medya


4. OTURUM – 03.05.2020 :
Mülteci Hakları Mücadelesi Ve Sivil Toplum Hareketi 


Moderatör: Av.Enes KAFADAR – UMHD Başkan Yardımcısı

13.00-13.45 – Av. Cavit Tatlı (Hukukçular Derneği Genel Başkanı)
Geri Göndermeme İlkesi ve Savunuculuk

14.00-14.45 – Av. Abdullah Resul DEMİR (Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı)
Mülteci Politikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri