İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Mülteci Bülteni 2020 Yaz 3. Sayımız Çıktı

Anasayfa

Manşet

Mülteci Bülteni 2020 Yaz 3. Sayımız Çıktı

Mülteci Bülteni 2020 Yaz 3. Sayımız Çıktı

2014 yılında yayınlanan ilk dergimiz, daha sonra karşımıza çıkan birçok sebeplerle ikinci sayısından sonra yayına devam edememiştir. Bugün gerek Yönetim Kurulu üyelerimiz gerekse birbirinden değerli gönüllü arkadaşlarımızla dördüncü sayımızın planlamasını da yaptığımız Mülteci Bülteni’nin üçüncü sayısını çıkartmış bulunuyoruz.
Dergimizin konusu ve içeriği dikkate alındığında, sizlerle hepimizin bildiği rakamları, verileri ve bilgileri paylaşmaktan öte son dönemlerde dikkatimizi çeken ve derneğimizin de ciddi anlamda gündemini alan mülteciler hakkındaki yanlış haberler ve algı operasyonlarına değinmek ve temel birkaç tavsiyede bulunmak isterim.
Hak temelli bir dernek olarak, son iki yıl içerisinde ne yazık ki, sürekli olarak dini, ırkı, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri, ülkesindeki insani olmayan ekonomik koşullar sebebiyle ülkesinden ayrılmaya zorlanmış ve ülkesine dönemeyen mülteciler aleyhine ırkçı, faşist ve popülist zihniyetli çevrelerin kasten, yalan yanlış haber ve bilgilerle körüklediği, sistemli ve organize bir şekilde yükselen mülteci düşmanlığının insan haklarına ve hatta insanlığa dahi sığmayacak boyutlara ulaştığını kaygıyla gözlemledik ve vaktimizin bir kısmını da bununla mücadeleye ayırdık.
Mücadelemiz sırasında, kimi zaman siyasetçiler ile, kimi zaman idarecilerle, kimi zaman ünlüler ile, kimi zaman toplumla birçok mecrada tartışmanın ve mücadelenin içerisine girdik. Bu mücadelemiz sırasında birçok kez karşı tarafı ikna etmeyi de başardık. Zira bizler Derneğimizin faaliyetleri sırasında bizzat gördüklerimizi, duyduklarımızı paylaşırken, yaşadığımız sıkıntılardan bahsederken onlar, sadece sosyal medyada okudukları, hatta hiç okumadan, bilmeden ezberindekiler üzerinden tartışmaya girmişlerdi.
Bu sayıda da, bültenimize yazılarıyla da katkı veren birçok gönüllümüz de benzer şekilde mülteciler ile yaşadıkları tecrübeleri aktarmakta ve mültecilik hakkındaki fikirleri
nin değişiminden bahsetmektedirler. Görülüyor ki, bizzat mülteciler ile temasa geçerek herkesin mültecilik olgusu üzerindeki düşüncesi, algısı, bakış açısı olumlu yönde değişmektedir. Umarım, tamamıyla gönüllülerimizin samimi duygu ve düşüncelerini, çalışmalarımızı, raporlarımızı içeren bu bültenimiz ile de zihninizdeki mültecilik olgusuna bir şekilde eklediğiniz “ama, fakat, lakin” gibi ifadeleri yok etmeyi başarabiliriz.
İşte tam da burada, derneğimizin ilk günlerinden beri kullandığı “Mülteciye Dokunun” sloganını sizlere hatırlatmak isterim. Sizler de komşularınıza, toplu taşımalarda, hastaneler de gördüğünüz ve toplumda bizimle olan mültecilere din, dil, renk ayrımı yapmaksızın “Merhaba” diyerek dokunun isterim. Geçmişte yaşadıklarını, buradaki durumlarını, ülkelerinden neden ayrıldıklarını, kaygılarının neler olduğunu, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorun isterim. Böyle yaptığımız zaman gerçekten mülteciye dokunmuş olacağız. Mülteciye dokunurken de aslında, onun kalbine dokunacak, onun düşüncelerini öğrenecek, onu gerçekten hissetmeye başlayacağız. İşte o anda da, hem kendimizin hem o mültecinin “mültecilik” olgusunu değiştirmiş olacağız. Böylelikle, mülteciler hakkında farklı algı oluşturmaya çalışan kişilerin hedeflerine ulaşmasına engel olmuş olacağız.
Unutmayalım ki, savaştan kaçmak zorunda kalmış, evleri ve köyleri yıkılmış, birçoğu çocuğunu, anasını, babasını savaşta kaybetmiş ve ülkemize sığınmış olan hiçbir insanı; ayrımcılık, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığıyla karşılamak bizim insani değerlerimize de dini değerlerimize de Türk milletinin kültür ve değerlerine de yakışmamaktadır. Yine unutmayalım ki, ötekileştirme, ayrıştırma, toplumun barışçıl yapılarına zarar verecektir. Farklılıklarımızı görmezden gelerek birlikte yaşamaya, birbirimize tahammül etmeye, saygı göstermeye başladığımızda da, toplumsal huzur ve barış kendiliğinden sağlanacaktır.
Bitirirken akılda kalması açısından bir kez daha “Mülteciye Dokunun” sloganımızı tekrar etmek isterim.

Av.Abdullah Resul Demir

UMHD Genel Başkanı

 

Mülteci Bülteni 2020 Yaz 3. Sayı PDF Formatını Linkten İndirebilirsiniz.

Multeci Bulteni 2020 Yaz 3. Sayı