İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES 2016 1.Sayı

Anasayfa

Yayınlar

MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES 2016 1.Sayı

MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES 2016 1.Sayı


Middle East Journal of Refugee Studies, 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin akademik hakemli dergisidir.

Dergide “mültecilik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide mültecilik konusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede;

  • Mültecilik olgusunu uluslararası hukuk ve iç hukuk, savaş, göç, travma, devlet politikaları bağlamında ele alan,
  • Mültecilik alanına özgün teorik ve kavramsal açılımlar sunan,
  • Mültecilik olgusunu ele alırken farklı/yeni araştırma yöntemlerini kullanan,
  • Mültecilere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli analizleri eksen alan,
  • Mültecilerin etnik ve demografik özelliklerini ortaya koyan,
  • Mülteci kamplarını sağlık, hijyen, fiziki özellikler ve temel ihtiyaçlar bağlamında inceleyen,
  • Mültecilerin gittikleri ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarına etkilerini ve mülteciliğin ulusal/bölgesel güvenliğe yansımalarını inceleyen,
  • Mültecilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunları ortaya koyan yazılara yer verilmektedir.

Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası özgün çalışmalar için mecra olmak, mültecilikle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek, Türkiye’de ve Orta Doğu’da mültecilere yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan, teknik yetkinliğin yanı sıra, mültecilikle ilgili tartışmalara özgün katkılar sağlamaları beklenmektedir. Böylelikle mültecilik alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Dergide nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanmaktadır.

Dergi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte mülteciliği; hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, kriminoloji, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, psikoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

İndir PDF  1.4 MB