İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

MAHKEME KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ SURETİ İLE N.R.’NİN İNSANİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ HAKKINDA

Anasayfa

Emsal Kararlar / Analiz

MAHKEME KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ SURETİ İLE N.R.’NİN İNSANİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ HAKKINDA

MAHKEME KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ SURETİ İLE N.R.’NİN İNSANİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ HAKKINDA

Özbekistan vatandaşı N.R. Türkiye’ye sığındıktan sonra insani ikamet izni başvurusunda bulunmuştur. Başvurusu kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesi ile reddedilen N.R. hakkında sınır dışı etme kararı tesis edilmiştir. Sınır dışı etme kararının iptal edilmesi adına ikame edilen davada mahkeme iptal kararı vermiştir. Bunun üzerine N.R’nin Türkiye’deki yasal kalışını temin amacı ile tekrardan insani ikamet izni başvurusunda bulunulmuş, fakat bu başvuru N.R. hakkında tahdit kodları olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Bu ret kararına İstanbul İdare Mahkemeleri’nde ikame edilen davada iptal kararı verilmiştir. N.R.’ye insani ikamet izni verilmesi için üçüncü defa başvuruda bulunulmuş fakat bu başvuru ise Göç İdaresi Başkanlığı’nın olumsuz görüşü gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Verilen bu ret kararına karşı tekrardan yargı yoluna başvurulmuştur. Mahkeme değerlendirmesinde mahkeme karanının yerine getirilmesinin bir yükümlülük olduğundan bahisle iptal kararı vermiş ve nihayetinde N.R.’ye insani ikamet izni edinilebilmiştir.