İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Küresel İnsani Krizlere Genel Bir Bakış

Anasayfa

Araştırma

Küresel İnsani Krizlere Genel Bir Bakış

Küresel İnsani Krizlere Genel Bir Bakış

2023 yılının ilk yarısı itibariyle dünyada insani yardıma muhtaç 362 milyon insan bulunuyor. Bu sayı 2022 yılında 274 milyon iken 2021 yılında ise 235 milyon olarak açıklanmıştı. Yalnızca son üç yıla ait rakamlar dahi dünyada giderek artan bir insani kriz ortamına işaret ediyor. Yardıma muhtaç insan sayısındaki bu hızlı artış küresel çaptaki çatışma ortamlarının ve insan hakları ihlallerinin artışıyla paralellik gösteriyor.

İrfan Tatlı, 2023 yılındaki küresel krizlere odaklandığı bilgi notunda, insani yardıma muhtaç insanların temel ihtiyaçlarının giderilebilmesi için 54,8 milyar dolarlık bir fona ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Fakat BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise insani yardım faaliyetleri için bağışçıların bağışladığı miktarın yalnızca 10,7 milyar dolar olduğunu açıklıyor. Öyle ki bu rakam, gerekli olan toplam rakamın yaklaşık olarak %20’sine tekabül ediyor. Küresel krizler kaynak ülkelerden hedef ülkelere yönelen göç hareketliliklerini de beraberinde getirmekte. Son beş yılda dünyadaki göçmen sayısı hızlıca artarak 281 milyona yükseldi. Maalesef küresel krizlerin sayısındaki artış nedeniyle göçmen sayısının da azalması beklenmiyor.