İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Kriz Bölgelerinde Kadın Olmak

Anasayfa

Araştırma

Kriz Bölgelerinde Kadın Olmak

Kriz Bölgelerinde Kadın Olmak

Kadın hakları konusunda kaydedilen ilerlemeler ve sayıları her geçen gün artan kadın hareketlerine rağmen, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve kız çocukları halen birçok hak ihlaline maruz kalmaktadır. Bu rapor; dünyadaki kriz bölgelerinde kadınların maruz kaldığı hak ihlallerine ve kısıtlamalara yönelik genel meselelere değinmeyi amaçlamaktadır. Raporda, çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalan kadınların göç yolunda, hedef ülkelerde ve mülteci kamplarında maruz kaldıkları ihlallere de yer verilmektedir. Raporda, uluslararası kurumların kadın hakları ile ilgili veri setlerinden, araştırmalarından ve gözlemlerinden yararlanılmıştır. Bazı bölgelere ve meselelere dair saha gözlemleri de raporun kaynakları arasındadır. Rapor, dünya genelinde kadınların neredeyse tüm ülkelerde çeşitli şekillerde hak ihlallerine ve kısıtlamalara maruz kaldığını, kriz bölgelerindeki kadınların ve göçmen/mülteci kadınların bu ihlallerden ve kısıtlamalardan daha fazla etkilendiklerini savunmaktadır.