İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Kötüye Kullanım

Anasayfa

Sayfalar

Kötüye Kullanım

Suistimali veya kötüye kullanımı bildirin


Bu form UMHD ile sözleşmeye dayalı bir ilişiği olan kişi/kurumların (personel, gönüllü, partner kurum vb.) olası suistimallerini ve/veya görevlerini kötüye kullanmaları durumunda soruşturma departmanı ile iletişime geçmek içindir.


Şikâyet göndermeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Soruşturma departmanı acil hizmet servis olarak hareket etmez. Bu formu cana veya mala yönelik ani bir tehdit oluşturan olayları bildirmek için kullanmayın. Acil yardıma ihtiyacınız varsa lütfen yerel yetkililerle iletişime geçiniz.
 • Soruşturma departmanı UMHD ile ilişiği olan kişiler tarafından gerçekleştirilen suistimal durumuyla ilgili olmayan koruma/yardımla ilgili olan taleplerle ilgilenmez.
 • Soruşturma departmanı bu form aracılığıyla gönderilen bilgiler de dahil olmak üzere edindiği tüm bilgilerin gizliliğini taahhüt eder.
 • Bu form aracılığıyla gönderilen kişisel iletişim bilgileri kullanılmayacak, satılmayacak veya üçüncü şahıslara verilmeyecektir.
 • Soruşturma departmanının onayı olmadan üçüncü şahıslara şikâyet için başvuru yapmayın, bu soruşturmanın bütünlüğünü ve kişilerin gizliliğini tehlikeye atabilir.
 • Soruşturma departmanına aşağıda hal/durumlarda başvuruda bulunulabilir;
 • UMHD ile ilişiği olan kişilerin yararlanıcılara karşı davranış ve eylemleri
 • UMHD ile ilişiği olan kişilerin birbirlerine karşı davranış ve eylemleri
 • UMHD ile ilişiği olan kişilerin astlarına karşı davranış ve eylemleri

  Suistimal veya İstismar Türleri

 • Ayrımcılık veya Taciz 
  Cinsiyet, din, dil veya etnik köken sebebiyle istenmeyen ve hoş karşılanmayan sözlü veya fiziksel davranışlar. Bir kişi veya gruba belirli özelliklerinden dolayı haksız ve etik olmayan önyargı. (Örnek: Kişinin etnik kökeni sebebiyle sağlanan hizmetlerden faydalanmasına izin vermemek, inançları yüzünden çalışana karşı haksız fesih)

 • Suistimal veya Uygunsuz Davranış
  Kasıtlı olarak yanlış hareket etme, kanunları veya UMHD politikalarını direkt olarak ihlal etmek.

 • Cinsel Taciz, Sömürü ve İstismar 
  UMHD ile ilişiği olan kişiler tarafından yararlanıcılara veya UMHD içi tarafların birbirlerine karşı UMHD’nin programlarında veya ofislerinde işlenmiş, yaşanmış veya gözlemlenmiş fiziksel veya sözlü cinsel taciz, sömürü veya istismar.

 • Politika İhlali 
  UMHD politikalarını veya kurallarını doğrudan ihlal eden eylem.

 • Diğer
  Yukarıdaki tanımlar yaşanan/gözlemlenen olayı, eylemi veya durumu tanımlamıyorsa lütfen bu sekme üzerinden kendi tanımınızla başvuru yapınız.

 

 Online Şikâyet Formu İçin Tıklayınız