İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

“Issues Related to Immıgratıon Detentıon” Başlıklı Ortak Raporumuz Birleşmiş Milletler Oturumunda Ele Alındı.

Anasayfa

Haberler

“Issues Related to Immıgratıon Detentıon” Başlıklı Ortak Raporumuz Birleşmiş Milletler Oturumunda Ele Alındı.

“Issues Related to Immıgratıon Detentıon” Başlıklı Ortak Raporumuz Birleşmiş Milletler Oturumunda Ele Alındı.

“Issues Related to Immigration Detention” Başlıklı Ortak Raporumuz Birleşmiş Milletler Oturumunda Ele Alındı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, İsviçre merkezli kuruluş Global Detention Project ile birlikte Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezleri’nde yaşanan hak ihlalleri ile alakalı “Issues Relatied to Immigration Detention” [Geri Gönderme Merkezleri’ne İlişkin Sorunlar] başlıklı raporunu yayımladı. İstanbul’daki avukatlarla gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış mülakatlara dayanarak hazırlanan rapor 19 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Antlaşmaları Organları platformunun [United Nations Human Rights Treaty Bodies] Cenevre’de gerçekleştirdiği 35. oturumda tartışıldı. Cenevre’deki buluşmaya çevrimiçi olarak Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’ni temsilen Selim Vatandaş ve Dilara Karaağaç katıldı. Vatandaş, rapor sunumunu gerçekleştirirken, Karaağaç ise komitenin Türkiye kanadına sunduğu soruları cevapladı.


Türkiye'nin mevcut göç yükü ile birlikte geri gönderme merkezlerindeki nicel verilerin ve koşulların ele alındığı raporda Türkiye' deki Hukuk mekanizmalarının geri gönderme merkezlerindeki denetim sürecinde ne derecede işletildiği ve mevcut kriterlerin uygulanma durumu ele alındı. Raporda ayrıca insan hakları ölçeğinde gerekli önlemlerin gözetimi ve göçmen hakları merkezli uygulamaların takibine ilişkin ehemmiyet dile getirildi.

 


Rapora göre bir yandan Türkiye'nin Geri Gönderme Merkezleri’nin kapasitesi artırılırken, öte yandan merkezlerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle alakalı şüpheler bulunmaktadır. Bununla birlikte G-87 kodu ile işlenen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) etiketleri çeşitli hak ihlallerine neden olmaktadır. Bunun yanında Türkiye’de maalesef çocuklu anneler ve bazı durumlarda hamile ve emziren kadınlar gözaltına alınmaya devam edilmektedir.


Rapor halihazırda BM Antlaşmalar Organı Veritabanı’nda yer almaktadır.