İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

İslam Hukukunda Mülteci Olmak

Anasayfa

Araştırma

İslam Hukukunda Mülteci Olmak

İslam Hukukunda Mülteci Olmak

İslam tarihinde nice olumlu örnekler var olmuş olmasına rağmen son dönemlerde değiştirilmeye çalışan kardeşlik algısı ve özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan olumsuz söylemlerle Müslümanların mültecilere bakış açıları manipüle edilmeye çalışılmaktadır.

Bir Müslümanın, göç etmek zorunda kalan bir insana nasıl yaklaşması gerektiği kaygısıyla yayımlanan bu rapor her Müslümanın geçmişinde bir göç hikayesi olduğunu ya da geleceğinde bir göç hikayesi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturma amacı kaleme alınmıştır. Bu bağlamda mülteciliğin İslam hukukundaki hukuki niteliğini açıklamaya çalışan raporda, göç ve mülteci kavramlarının tahlili yapılarak mülteciliğin İslam hukukundaki yeri kavranmaya çalışılmıştır. Bunun yanında ayet ve hadisler perspektifinde göç etmenin İslami açıdan ilkesel yaklaşımlarına değinilmiştir.

Allah (cc) insanları farklı milletler halinde yaratmış ve bunu da Kitabında “... tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık” (49/13) buyruğu ile açıklamıştır. Bu ayette de anlaşılacağı üzere insanların farklı milletlerden yaratılması Allah’ın muradıdır. Allah (cc) yarattıkları arasında ilişkilerin nasıl olması gerektiğini de belirlemiştir. Bu açıdan bakıldığında çeşitli nedenlerle yurtlarını terk etmek zorunda kalarak farklı yerlere iltica eden ve iltica ettikleri yerlerde iskân edilen Müslümanların birbirleriyle olan ilişkileri de İslam’ın kapsam alanındadır.