İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

“Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç” Konferansı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Anasayfa

Haberler

“Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç” Konferansı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

“Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç” Konferansı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

“Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç” Konferansı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.


Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, MÜSDAV ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında “Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç Konferansı” gerçekleştirildi.


Konferansımız, Dernek Başkanımız Av. Abdullah Resul Demir’in Türkiye’deki göç akışının dinamiklerini ve hicretle ilişkili yönlerini ele alan protokol konuşması ile başladı. Demir konuşmasında aynı zamanda dernek vizyonu çerçevesinde düzenli göç ve zorunlu göçe ilişkin kurumsal yaklaşımı İslami dayanaklarıyla aktardı. MÜSDAV Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Savaş Polat ise dini referanslarla göç ve hicret bağlamında Ensar-Muhacir ilişkisine değindi. Ayrıca Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Türköz sınır kavramı ve tarihi arka planı üzerinden göçün küreselliği ve zorunluluğunu ele aldı. Protokol konuşmalarında son olarak Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü kültür ve medeniyet bağlamında Türkiye’de göç olgusunun tarihi zeminini irdeledi.

İslam hukuku alanında göç hadisesinin yerini kavrayabilmek, muhacirlerin haklarını duyurmak, İslam hukuku ile modern hukuk arasındaki yaklaşım farkını ortaya koyabilmek, Kur’an, Sünnet ile İslam fıkhına göre hicretin gerekçelerini kavrayabilmek ve en nihayetinde kamuoyu vicdanına dokunabilmek amacıyla düzenlenen konferansta üç farklı oturumda dokuz farklı sunum gerçekleştirildi.

Prof. Mehmet Ali Kirman’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansın ilk oturumunda, Aya Altawil, Miray Azaklı ve Necmettin Kızılkaya dini ve modern referanslarla zorunlu göçün temel kavramlarını ele aldı.

İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Harun Bekiroğlu gerçekleştirdi. Dr. Mehmet Onur, Dr. İbrahim A. Salkını ve Dr. Ahmet Ekşi’nin yer aldığı oturumda İslam Hukuku Kaynakları referansı ile zorunlu göç başlığı tartışıldı.

“Türk-İslam Kültüründe Göç ve Uyum” başlıklı üçüncü ve son oturumda ise; Doç. Dr. Salih Aydemir, Dr. Levent Ersin Orallı ve Dr. Gökçe Ok katılımcılara hitap etti. Oturumun moderatörlüğünü ise Av. Mehmet Savaş Polat gerçekleştirdi.

Konferans, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.