İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Göç Hukuku Konuşmaları Başlıyor!

Anasayfa

Haberler

Göç Hukuku Konuşmaları Başlıyor!

Göç Hukuku Konuşmaları Başlıyor!

GÖÇ HUKUKU KONUŞMALARI -I "Teoride ve Pratikte Geçici Koruma"

Göç, modern dünyanın doğal bir olgusudur. İnsanlar günümüzde birçok nedenden dolayı ülkelerinden göç etmektedir. Bunların başında; yaşam hakkını ve temel hak ve özgürlükleri önemli biçimde ihlal eden bireylerin vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkede yaşanan zulüm, savaşlar, silahlı ve etnik çatışmalar, başka devletlerin ülkeyi işgali gelmektedir. Zorunlu göç hareketleri kapsamında koruma arayışına giren bu kişi veya kişi topluluklarına koruma rejimleri oluşturulması temel hak ve hürriyetlerinin asgari düzeyde de olsa korunması bakımından önemlidir.

2011 yılında Suriye iç savaşının, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kitlesel akınlara yol açarak bir koruma aracı olarak geçici korumayı ulusal ve uluslararası hukukta gündeme getirmiştir. Son on yılda güncelliğini koruyan ve korumaya devam edecek olan geçici koruma müessesini teoride ve pratikte ele alınması hukuki niteliğinin doğru şekilde ortaya konmasını, uygulamadan kaynaklanan problemlere doğru şekilde çözümler üretilmesini sağlayacaktır. Alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar geçici koruma rejimini enine boyuna ele alıp irdeyecektir. Göç Hukuku üst başlıklı konuşma serimizin ilk teması olan "Teoride ve Pratikte Geçici Koruma" da ilk olarak uluslararası ve ulusal hukuk yönleriyle bu koruma rejimi konuşulacaktır.
Uluslararası ve Ulusal Hukukta Geçici Koruma konusunda konuşacağımız programımız Arş. Gör. Ceren Kaya'nın Moderatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Neva Övünç Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Yılmaz Eren'in katılımıyla 23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Mülteci TV Youtube Kanalında Canlı Yayın olarak gerçekleştirilecektir.


Tarih: 23 Aralık 2022
Saat: 20.00
Yer: Youtube | Mülteci TV | Canlı Yayın