İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Giriş Yasaklarını Uygulama Usulü

Anasayfa

Emsal Kararlar / Analiz

Giriş Yasaklarını Uygulama Usulü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Giriş Yasakları” başlıklı 9 uncu maddesinin uygulanma usulü

GİGM’nin 6458 Sayılı Kanun Kapsamında
GİRİŞ YASAKLARINI UYGULAMA USULÜ

Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde yani vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni
muafiyeti ihlallerinde bulunan yabancılara 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye Giriş Yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında uygulanan giriş yasakları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.


GİRİŞ YASAKLARINI UYGULAMA USULÜ Dosyasını Linkten PDF formatında indirebilirsiniz.

GİRİŞ YASAKLARINI UYGULAMA USULÜ