İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Emsal Karar / Analiz : A.G Kararı

Anasayfa

Emsal Kararlar / Analiz

Emsal Karar / Analiz : A.G Kararı

Emsal Karar / Analiz : A.G Kararı

Çeçen uyruklu A.G. , vatandaşı olduğu Rusya Federasyonu’nda Çeçenlere uygulanan baskı ve zulümden kaçmak adına Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye’de başvurucu hakkında İstanbul Valiliği tarafından sınır dışı kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ise G-87 kodlu giriş yasağı tesis edilmiştir.

Başvurucu hakkında tesis edilen sınır dışı etme kararı İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde ikame edilen dava neticesinde iptal edilmiştir.

G-87 kodlu giriş yasağının iptal edilmesi amacı ile Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde ikame edilen iptal davası ise reddedilmiştir.

Davacı vekilince Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 10. İdari Dava Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusu da olumsuz neticelenmiştir.

Bunun üzerine, tesis edilen G-87 kodlu giriş yasağının Türk vatandaşı ile evli olup bu evliliğinden dört çocuğu olan başvurucunun anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 16/12/2020 tarihli kararda “Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği” belirtilmiş ve karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİ: 2016/3173 ESAS 2017/1736 KARAR
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 10. İDARİ DAVA DAİRESİ: 2018/9 ESAS 2018/16 KARAR
ANAYASA MAHKEMESİ: 2018/6143