İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Eğitim

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Eğitim Kurulu, mültecilik hususunda toplumun bilinçlendirilmesi ve mültecilerin eğitim-öğrenimi olmak üzere başlıca iki alanda varlık göstermektedir. Yine çalışma alanındaki gelişmeleri takip ederek, bu hususlarda doğru bilgi aktarımı yapmak ve sürecin ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla tartışma alanları oluşturup; ilgili konularda çeşitli programlar düzenlemekte ve saha çalışmaları yapmaktadır.

Çalışmalar; göçün yalnızca ‘kitlesel nüfus hareketliliği’ mülteciliğin ise bunun ‘doğal sonucu’ olarak yorumlandığı, devletlerin bu sosyolojik olguya avantaj-dezavantaj çerçevesinden baktığı ve temel insan hakları metinlerinin uygulamada tamamen görmezden gelindiği, geçerliliğini yitirdiği günümüz şartlarında meseleye insanî ve vicdanî bir pencere açmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.