İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Dünyada her 30 kişiden biri göçmen

Anasayfa

Haberler

Dünyada her 30 kişiden biri göçmen

Dünyada her 30 kişiden biri göçmen

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayınlanan Dünya Göç Raporu, göçün gelmiş olduğu son noktayı gözler önüne seriyor.

Birleşmiş Milletler’in göç konusunda uzmanlaşmış kurumlarından biri olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM, International Organization for Migration), geçtiğimiz günlerde 2018 Dünya Göç Raporunu yayınladı.

Göçün küresel anlamda geldiği noktayı ele alan rapor, bu olgunun daha uzun süre dünya gündeminde kalacağını bir kez daha göstermiş oldu. Rapora göre, şu anda dünyada 248 milyon göçmen var. Bu da tüm göçmenlerin dünya nüfusunun yüzde 3.3’ünü oluşturduğu anlama geliyor. Yani dünyada her 30 kişiden biri göçmen.

Rapora göre, dünyada en çok göçmenin yaşadığı ülke Amerika Birleşik Devletleri. Başka bir ülkede doğup şu anda ABD’de yaşayan insan sayısı 45 milyonun üzerinde. İkinci sırayı ise yaklaşık 13 milyonla Almanya alıyor.

En çok göç veren ülkeler sıralamasında, yurtdışında 15 milyon vatandaşı yaşayan Hindistan ilk sırada. Meksika ise 12 milyon göçmenle ikinci sırada yer alıyor. Hindistanlıların ve Meksikalıların en yoğun yaşadıkları yer ise Amerika Birleşik Devletleri.

Öte yandan, rapora göre dünyada 22.5 milyon mülteci ve 2.8 milyon sığınmacı bulunuyor. BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR) rakamlarına göre bu kimselerin yüzde 51’i 18 yaşından küçük.

Öte yandan aynı ülke içinde çeşitli sebeplerden yer değiştiren insanlar da göçmen statüsü kazanıyor. Örneğin rapora göre 2016 yılında 31.1 milyon kişi yaşadığı ülke içinde farklı bir şehirde yaşamaya başladı. Bu hareketin iki temel sebebi ise şiddet içeren çatışmalar ve doğal felaketler oluştururken 2016 yılında 25 milyon kişi doğal afetler sebebiyle aynı ülke içinde farklı bir şehre yerleşti. 6 milyon kişinin ülke içinde yer değiştirmesinin sebebi ise şiddet unsuru içeren toplumsal meseleler oldu.