İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Çocukların İdari Gözetimiyle İlgili Meseleler

Anasayfa

Araştırma

Çocukların İdari Gözetimiyle İlgili Meseleler

Çocukların İdari Gözetimiyle İlgili Meseleler

Derneğimiz, İsviçre’deki proje partnerimiz Global Detention Project (GDP) ile birlikte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 93.oturumunda Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyumuna ilişkin rapor sundu. “Issues Relating to Immigration Detention” [Çocukların İdari Gözetimiyle İlgili Sorunlar] başlıklı rapor, taraf devletin çocukların göçmenlik nedeniyle idari gözetime alınmasına ilişkin düzenlemelerini ve uygulamalarını ele alıyor.


Raporumuz, derneğimizin hukuk birimi tarafından saha bilgileri derlenmesi sonrasında göçmenlerin özgürlüklerinin gözetilmesine ve keyfi gözaltından korunmasına odaklanan Çocuk Hakları Komitesi’nin (CRC) yetkili Genel Yorumu No. 5 dikkate alınarak hazırlandı. Ayrıca, uluslararası göç bağlamında çocuk haklarına ilişkin devlet yükümlülüklerini ana hatlarıyla belirten Çocuk Hakları Komitesi (CRC) ve Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Komite’nin (CMW) ortak yorumu olan Genel Yorum No. 23’ü (2017) / No.4 (2017) göz önünde bulundurarak komiteye sunumu yapıldı.