İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Çin’in Doğu Türkistan’a Yönelik Nüfus Mühendisliği: Çinlileştirme Politikası Devam Ediyor!

Anasayfa

Araştırma

Çin’in Doğu Türkistan’a Yönelik Nüfus Mühendisliği: Çinlileştirme Politikası Devam Ediyor!

Çin’in Doğu Türkistan’a Yönelik Nüfus Mühendisliği: Çinlileştirme Politikası Devam Ediyor!

Çin; Tibet, Mançurya, İç Moğolistan ve Doğu Türkistan’da sistematik olarak yürüttüğü göç ve demografi mühendisliği politikası kapsamında bu bölgelere Han Çinlileri yerleştirmektedir. Çinlileştirme politikasının en şiddetli uygulandığı yerlerin başında ise Doğu Türkistan gelmektedir.

ÇKP yönetimi, uluslararası hukuka ve insan haklarına tamamen aykırı bir şekilde, bir yandan Doğu Türkistan’da yasadışı yerleşim yerleri inşa ederek buralara Çin’in diğer bölgelerinden Han Çinlileri yerleştirirken diğer yandan bölgenin asıl mukimleri olan Uygurları ve diğer Müslüman ve Türk halklarını zorla yerinden ederek Çin’in diğer bölgelerindeki fabrikalara göndermektedir.

 

 

 

Bu şekilde bir göç ve demografi mühendisliği politikası yürüten ÇKP, Doğu Türkistanlıları yalnızca zorla fabrikalarda çalıştırmakla yetinmeyip çalışma saatleri dışında bu insanlara kendi ideolojisini empoze eden aktivitelere katılma zorunluluğu ve Mandarin dili dışındaki dilleri yani anadillerini konuşma yasağı gibi faaliyetlerle kültürel bir asimilasyon uygulamaktadır.Bu bağlamda, bu analiz, Çin’in gerçekleştirmekte olduğu bu hak ihlallerine karşı uluslararası toplumu bu hak ihlallerinin ve zorla yerinden etme faaliyetlerinin sona erdirilmesine yönelik Çin’e karşı adım atmaya çağırmaktadır.


Uluslararası toplum ve kuruluşlarının, Çin hükümetinin Doğu Türkistan’daki insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine yönelik harekete geçmesi gerekmektedir. ÇKP yönetiminin giderek artan zulmü Doğu Türkistanlılar için çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlar ilerleyen süreçlerde hem Çin’in diğer bölgelerinde hem de küresel çapta başka sorunları da beraberinde getirme eğilimindedir.