Fatih / İstanbul
+90(212) 531 20 25
Türkçe TÜRKÇE

Hukuk

Hukuk kurulu göç mağduru yabancıların karşılaştığı hukuksal sorunlara çözüm üretmek için çalışır.

Bu bağlamda mültecilerin ulusal ve uluslararası mevzuatları anlaması için araştırma, raporlama ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirir. Mültecilerin ikamet, çalışma, adli sorunlar, güvenlik, sağlık, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarında ortaya çıkan problemleri çözmek için birebir mücadele yürütür.

Geri gönderildikleri takdirde yaşam hakları ihlal edilecek en iyi ihtimalle iskenceye uğrayacak mültecilerin, her ne sebeple olursa olsun ölüme gönderilmesini engellemek için çaba sarf eder. Geri gönderme merkezlerinde tutulan mültecilerin idari gözetim kararlarının kaldırtılması, haklarında sınır dışı kararı verilen mülteciler hakkında sınır dışı kararının iptali davası açılmasının, ve yine haklarında kod konulmuş mültecilerle ilgili bu kodun kaldırması için dava açılması başta olmak üzere diğer tüm hukuki hakları ile ilgili hukuki danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.

11 Nisan 2014 yılında kabul edilen “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun uygulanışı, anlamlandırılması ve kurgulanması noktasında ne yazık ki eksiklikler bulunmaktadır. Mültecilere hukuki yardım yapmanın bir adım ötesine geçerek Valilik, Göç Müdürlüğü çalışanları, hakimler, savcılar ya da kolluk kuvvetlerininyeni kanun ve uygulanışı hakkında bilgilendirir. Uygulamaları yerinde denetleyerek, aksaklıklar ve kanundaki boşluklar yetkililere bildirilir. Bu aksaklıklıkların yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütür. Mevzuatta var olan hükümlerin uygulamada çözüm üretememesi ya da bireysel mağduriyetlerin engellenmesi adına ilgili mercilere yasal başvurular yapar ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunar.