İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Hukuk


Derneğimiz, vatandaşı olduğu ülkeye ya da son ikamet ülkesine gönderilmesi halinde ölüm cezasına mahkum edilecek veya cezası infaz edilecek olan, uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşma ihtimali bulunan, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkan yabancıların bu durumlarından kaynaklanan hukuki sorunlarının çözümü için dernek ilkeleri doğrultusunda dernek avukatları aracılığı ile hukuki yardım ve danışmanlık sağlar.


Kamu kurumlarının yabancıların bilhassa Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin işlemlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde yürütmesi noktasında çalışmalar yapan dernek avukatlarımız, mevzuata ve uygulamaya ilişkin önerileri de raporlayıp ilgili mercilere sunar.