İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Göçmen Karşıtı İfadeleri Hakkında Kamuoyu Açıklaması

Anasayfa

Hukuk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Göçmen Karşıtı İfadeleri Hakkında Kamuoyu Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Göçmen Karşıtı İfadeleri Hakkında Kamuoyu Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan ifadelerine karşılık Derneğimizce harekete geçilmiş, söz konusu beyanın suç teşkil ettiği gerekçesi ile bugün (27 Temmuz 2021) Özcan’ın Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi (TCK m.113), İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m.117), Nefret ve Ayrımcılık (TCK m.122), Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m.123) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK m.216), Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257) suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açılması talebiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.