İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

BİR MÜLTECİNİN İNSAN HAKLARI

Anasayfa

Araştırma

BİR MÜLTECİNİN İNSAN HAKLARI

BİR MÜLTECİNİN İNSAN HAKLARI

 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak Birleşmiş Milletler’in göçmen haklarını vurgulamak için yayımladığı “Principles and Guidelines” başlıklı rehberinden yola çıkarak özet rehber hazırladık. Lea Fournier’ın hazırladığı metinde iltica haklarına ilişkin temel mevzuattan yararlanarak ilkeler bazında ele alınarak 20 ayrı ilke belirledik. Göç akışında savunmasız durumda olan göçmenlerin öncelikli olarak insan olmasından kaynaklanan temel haklarına saygı duyulması gerektiğini, göçmenleri korumanın devletlerin ve devlet dışı tüm aktörlerin temel yükümlülüğü olduğunu vurgulamaya çalıştık.