İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Basın Ve İletişim

Anasayfa

Çalışma Alanlarımız

Basın Ve İletişim

Basın ve İletişim

Basın Kurulu, dernek ilke ve amaçları doğrultusunda çalışmalar üretmek üzere bünyesinde bulunan çevirmen, metin yazarı, sosyal medya uzmanı, TV programcısı, editör ve muhabir üyeleriyle faaliyetlerini sürdürür.

Türkiye’de yaşayan mültecilere sahip olduğu haklar, başvuru mekanizmaları ve yöntemleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve ulaşılabilecek kurumlar gibi konularda bilgilendirici yayınlar üretir.

Kamuoyundaki mülteci algısına yönelik, mülteciler hakkında doğru bilgiyi sunan, sosyal, ekonomik ve siyasi olarak uyum politikalarının ve mevzuatının geliştirilmesini destekleyen, ilmi ve teorik bir birikimin oluşturulmasını sağlayacak bilgilendirici yayınlar üretir.

Medyada mültecilerle ilgili yer alan haberlerin doğruluğunu araştırarak kamuoyunun doğru bilgileri öğrenmesi için faaliyet yürütür. Medya kuruluşlarıyla işbirliği halinde halkın mülteciler konusunda bilinçlendirilmesi için gerek gazete röpörtajları, gerekse TV programlarında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin yer alması noktasında çalışmalar yapar.

Derneğin tanınırlığını arttıracak, isminin ve faaliyetlerinin bilinirliğini sağlayacak, hedef kitle ve kamuoyu ile karşılıklı ilişkiyi diri tutacak, alana ilişkin güncel birikimin paylaşıldığı tanıtıcı yayınlar üretip basın faaliyetleri yürütür.