İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

BASIN AÇIKLAMASI – Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusu

Anasayfa

Haberler

BASIN AÇIKLAMASI – Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusu

BASIN AÇIKLAMASI – Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusu

14.12.2020 tarihinde Habertürk televizyonunda ekrana gelen Teke Tek isimli tartışma programında, program sunucusu Fatih Altaylı tarafından ülkemizde bulunan Suriyeliler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçu işlenmiştir.

Şüpheli, aşı konusunun tartışıldığı programda konuklardan Necmettin Ünal’ın ifadesinin üzerine gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanmak suretiyle ülkemizde geçici olarak misafir olan Suriyelileri açıkça hedef göstermiş ve toplumda infial oluşturacak sözler sarf etmiştir. Nitekim akabinde yapılan Twitter paylaşımları da bu infiali gözler önüne sermektedir. Şüpheli özetle ülkemizde bulunan Suriyelilerin oldukça özgür olduklarını, hesap verme yükümlülükleri bulunmadığını, sokağa çıkma kısıtlamalarının kendilerini bağlamadığını, tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandıklarını ve Türkiye’yi işgal ettiklerini ifade etmiştir.

Şüpheli tarafından ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulama usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olup geçici koruma sahiplerine herhangi bir ayrıcalık öngörülmemiştir. Öte yandan Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca geçici koruma sahiplerinin yararlanacağı sağlık hizmetleri, acil ve zorunlu hizmetlere erişim hakları bağlamında ve kamu sağlığı gözetilerek Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usullerde düzenlenmekte olup herhangi bir şekilde bu kişilere imtiyaz sağlanmamaktadır. Bununla birlikte toplu şekilde ülke sınırları içine giren yabancıların sağlık hizmetlerine erişimi hususunda gerekli kolaylık sağlamayan ülkelerde yaygın hastalıklarla kamu sağlığının ne denli bozulduğu tecrübe edilmişken özellikle içinde bulunduğumuz dönemde Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasını “maske takarak” eleştirmenin büyük bir çelişki olduğu da ortadadır. Ayrıca Suriyelilerin hesap verme yükümlülüklerinin bulunmadığını, ellerini kollarını sağlayarak gezdiklerini ifade etmek ise abesle iştigal etmektir. Hayatın olağan akışında kim olduğuna bakılmaksızın kamu düzenine aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunan her yabancıya emniyet güçlerince gerekli müdahaleler yapılmakta olup bu hususta da geçici koruma sahiplerine herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Bilakis kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturma durumu diğer yabancılar gibi geçici koruma sahibi kişiler için de sınır dışı etme sebepleri arasında yer almaktadır.

Fatih Altaylı tarafından ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından daha önce duyurusu yapıldığı üzere Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Bilindiği üzere şüpheli, suç unsuru oluşturan ifadelerinde “4 milyon askerle gelip Türkiye’yi esir almış durumdalar” sözlerini sarf ederek ülkemizde bulunan tüm Suriyelileri açıkça hedef göstermiştir. İfade etmek gerekir ki Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerinde yaşanan savaş ve bitmeyen zulüm ortamından kurtulabilmek için ülkemize sığınmışlardır ve bu topraklar binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya üzerindeki mazlum ve mağdurların sığınağı olmuştur. Bu halde ülkemize sığınan milyonlarca insanı işgalci olarak nitelendirmek açıkça ifade etmek isteriz ki talihsiz bir provokasyondur.

Fatih Altaylı’nın yanı sıra kendisi tarafından mezkur sözler sarf edildiği sırada stüdyoda bulunan konuklar da aynı suça iştirak etmiş Altaylı’nın ifadelerini zımni olarak onaylamışlardır. Yaşanan bu hadise sonrasında Fatih Altaylı başta olmak üzere stüdyoda bulunan tüm konukları ve Habertürk Televizyonu çalışanlarını Fatih Altaylı tarafından işgalci asker olarak tanımlanan Suriyelilerden özür dilemeye davet ediyoruz.

Fatih Altaylı tarafından 16.12.2020 tarihinde kaleme alınan köşe yazısı ile görülmektedir ki şüpheli, eylemlerinden pişmanlık duymadığı gibi eylemlerini pekiştirici ifadelerde bulunmaktadır. Kendisini vatansever olarak tanımlayan Fatih Altaylı toplumda kin ve nefret tohumlarını sulayarak bu vatana ve bu vatanda yaşayan her insana açıkça kötülük etmektedir.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak bugün insanlar arasında kin, düşmanlık ve nefret söylemlerinin arttırılması için çaba gösterenlerin her daim karşısında olacağımızı, hukuk yollarına başvuracağımızı ve sonuna kadar bu süreçlerin takipçisi olacağımızı, içinde yaşadığımız ülkenin ve tüm dünyanın huzur ve güvenliği için çalışırken şüpheli gibi kin ve nefret üslubu ile değil hak ve hukuk yolları ile mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz.

Fatih Altaylı’yı, ırkçı nefret söylemleri nedeniyle Türkiye’de yaşayan tüm mültecilerden özür dilemeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

 

Basın Açıklamasının PDF formatını buradan indirebilirsiniz.

BASIN AÇIKLAMASI – Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusu