Fatih / İstanbul
+90(212) 531 20 25
Türkçe TÜRKÇE

Azez’de Göçmenler ve İnsani Durum

Anasayfa

Araştırma

Azez’de Göçmenler ve İnsani Durum

Azez’de Göçmenler ve İnsani Durum

Türkiye-Suriye sınırında duvarların dibindeki Azez’de insanlar yaklaşık 10 yıldır yeni bir hayatı mümkün kılmaya çalışıyorlar. Saha mülakatlarına göre yetişkinler bölgedeki zorlu koşullara göreceli olarak alışmış olsa da küçük çocukların bağışıklıkları maalesef henüz çok zayıf. Azez’de sürdürülebilir bir ekonomi henüz tesis edilmiş değil ve insani yardıma halen ihtiyaç bulu- nuyor. Güneydeki PYD saldırıları ise insanları korku içinde yaşamaya mahkum bırakıyor.