İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Anka Kuşu Projesi

Anasayfa

Haberler

Anka Kuşu Projesi

Anka Kuşu Projesi

Savaş, çatışma, terör ve şiddet olayları toplumsal barışı ve toplumsal bütünleşmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerin nasıl gelecekleri varsa toplumların da ortak gelecekleri bulunmaktadır. Çocukları sağlıklı olmayan bir toplumun gelecekte sağlıklı bir toplum olması da düşünülemez. Günümüzde milyonlarca çocuk savaşların, terör saldırılarının ve politik çatışmaların masum kurbanları haline gelmektedir. Bu şiddet eylemlerinin çocuklar üzerinde yarattığı travmatik etkiler, onların fiziksel ve psikolojik gelişimleri üzerinde kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Bu nedenle artık bir arada yaşadığımız, ülkemizdeki savaştan zarar görmüş çocukların içindeki bulundukları psikolojik durum asgari düzeyde de olsa toplum tarafından anlaşılmalıdır. Toplumun gelecekteki refahı da göz önünde bulundurulup, çocuk hakları çerçevesinde hareket edilmesi önemlidir.

Türkiye’de şu anda bulunan 1.5 milyondan fazla Suriye kökenli mülteci/sığınmacı çocuk bulunmaktadır. Medya ve toplum algısı/baskısı nedeniyle çocukların entegrasyon süreci sekteye uğramakta ve okula devamsızlıklar artmaktadır. Okulsuzluk, çocukların hayata entegrasyonunu zorlaştırmakta ve erken yaşta işe başlamalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda geliştirilen proje, çocukların okullarda başarı oranlarının artmasını destekleyecek, okula gitme oranlarını yarı yarıya yükseltecektir. Derslerinde başarıyı yakalayan ve okulda ders konusunda sıkıntıları giderilen öğrenciler, topluma daha kolay entegre olacaklardır.

Aynı zamanda, okulları ile paralel şekilde yapılacak kültür derslerine ek olarak, drama ve bireysel terapiler proje temel taşlarından olacaktır. Bu bağlamda, çocukların hem ruhsal hem de zihinsel eksiklikleri giderilecek ve yetişkinlik dönemleri için ruhsal ve kültürel gelişiminin zeminleri atılmış olacak, sağlıklı birey olmaları için destekleneceklerdir.