İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Anayasa Mahkemesi’nin Pilot Kararına Konu Olan Y.T. Hakkında Kamuoyu Açıklaması

Anasayfa

Hukuk

Anayasa Mahkemesi’nin Pilot Kararına Konu Olan Y.T. Hakkında Kamuoyu Açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin Pilot Kararına Konu Olan Y.T. Hakkında Kamuoyu Açıklaması

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 30/05/2019 TARİHİNDE VERİLEN, 06/12/2019 TARİHLİ VE 7196 SAYILI KANUN’UN 75. MADDESİYLE, 6458 SAYILI KANUN’UN 53. MADDESİNDE BULUNAN BAZI İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SONUÇLANAN PİLOT KARARA KONU OLAN Y.T.’NİN ÜLKEDEKİ DURUMU NİHAYETİNDE YASAL HALE GETİRİLDİ.

Rusya Federasyonu vatandaşı olup Rusya devlet yetkilileri tarafından kendisine uygulanan tehdit ve işkenceler neticesinde, can güvenliği endişesiyle Türkiye’ye sığınan Y.T. hakkında G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kaydının olduğunu gerekçesi ile sınır dışı etme kararı tesis edilmişti. Mezkûr karara karşı açılan iptal davasının süre aşımı nedeniyle reddedilmesi neticesinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulmuş, Anayasa mahkemesi yaptığı değerlendirmede başvurucunun anayasal haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılama kararı vermiş ve yapılan yeniden yargılama sonucu Y.T. hakkında tesis edilen sınır dışı etme kararı iptal edilmişti. Söz konusu süreç devam ederken Y.T. hakkında tesis edilmiş olan G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kaydı da yargı yoluna başvurulması neticesinde iptal edilmişti.

Bu süre zarfında Y.T.’nin ülkedeki yasal kalışı için ilgili makamlara da başvuruda bulunulmuş, ikamet başvurusunun idari makamlar tarafından reddedilmesi üzerine ret kararının iptali amacı ile yargı yoluna gidilmişti. Yaklaşık beş sene süren zorlu hukuki süreç nihayetinde sonuçlandı. İkamet başvurusunun reddine yönelik işlemin iptali amacı ile ikame edilen davada mahkeme Y.T. lehine hüküm tesis etti ve bu karar doğrultusunda Y.T.’ye, aile ikamet izni verildi. Uzun süren uğraşların neticesinde Y.T. hakkında tesis edilen sınır dışı etme kararı ve G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kaydı iptal edilmiş ve kendisinin ikamet izni alması sağlanmış, böylece Y.T.’nin ülkedeki durumu tamamen yasal hale getirilmiş oldu.