İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Almanya'da Mültecilik

Anasayfa

Araştırma

Almanya'da Mültecilik

Almanya'da Mültecilik

Göç, Avrupa’nın insan hakları söyleminin en temel sınavıdır. Doğudan batıya yönelen göç akışında insanların temel hedefi öncelikle Avrupa kıtasına nihai olarak da Almanya gibi siyasi ve ekonomik zeminde istikrarlı ülkelerden birine ulaşmaktır. Bu yönüyle Almanya, göçmenler için hedef ülke konumundadır.

2015’teki göç dalgasında Avrupa’ya çoğunlukla Ege ve Edirne sınırından geçmeye çalışan mülteciler ilk aşamada Yunanistan’a ulaşmıştır. Göçmenlerin büyük çoğunluğunun planı 1 milyona yakın göçmen işçi alacağını düşündükleri Almanya iken; bir kısmı da Fransa, Macaristan, Polonya gibi ülkelere geçiş yapmıştır.

Bu rapor, 2015 yılında Almanya’ya ulaşan göçmenlerin çalışma, sağlık, seyahat, eğitim gibi alanlardaki yaşam koşullarını analiz etmeye ve mültecileri Almanya’ya sürükleyen temel motivasyonları kavramaya çalışmaktadır.

Rapor’a göre Almanya, her ne kadar bir kesim göçmen karşıtı eğilimler gözlemlense de özellikle 2015 yılı sonrasında iltica politikası, sağlanan ekonomik ve sosyal imkanlar bakımından göçmenlere açık bir tutum sergileyen hedef ülke konumunu korumaktadır.