İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Akademik hakemli dergimiz MEJRS 2017 yılı 2. sayı

Anasayfa

Yayınlar

Akademik hakemli dergimiz MEJRS 2017 yılı 2. sayı

Akademik hakemli dergimiz MEJRS 2017 yılı  2. sayı

Derneğimizin 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlamaya başladığı akademik hakemli dergi Middle East Journal of Refugee Studies’in 4’üncü sayısı çıktı. Yerli ve yabancı araştırmacıların ‘mültecilik’ hakkındaki özgün içerikli makalelerinin yer aldığı MEJRS 2017’nin bu sayısında 7 adet yazı ve makale bulunuyor. Dergide nitelikli, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanıyor.

 

Middle East Journal of Refugee Studies, 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin akademik hakemli dergisidir.

 

Dergide “mültecilik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide mültecilikkonusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

 

Bu çerçevede;

 

(i) Mültecilik olgusunu uluslararası hukuk ve iç hukuk, savaş, göç, travma, devlet politikaları bağlamında ele alan;

 

(ii)Mültecilik alanına özgün teorik ve kavramsal açılımlar sunan;

 

(iii) Mültecilik olgusunu ele alırken farklı/yeni araştırma yöntemlerini kullanan;

 

(iv) Mültecilere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli analizleri eksen alan;

 

(v)Mültecilerin etnik ve demografik özelliklerini ortaya koyan;

 

(vi) Mülteci kamplarını sağlık, hijyen, fiziki özellikler ve temel ihtiyaçlar bağlamında inceleyen;

(vii)Mültecilerin gittikleri ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarına etkilerini ve mülteciliğin ulusal/bölgesel güvenliğe yansımalarını inceleyen;

 

(viii) Mültecilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunları ortaya koyan yazılara yer verilmektedir.

 

Dergide nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanmaktadır.

 

Dergimize dernek ofisimizden ulaşabilir, okul kütüphaneleriniz ve araştırmalarınız için temin edebilirsiniz.