İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Akademik Çalışmalar

Anasayfa

Çalışma Alanlarımız

Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar ve Raporlama

Hukukçu ve akademisyenlerden oluşan raporlama kurulu, mültecilerin hakları ve şartlarını iyileştirmek adına rapor hazırlar. Raporlamalar, başta hukuki problemler olmak üzere, mültecilerin yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik problemleri her türlü bilimsel ve sayısal veri ve istatistiklerden yaralanarak hazırlanır. Devletlerin mülteci politikaları, Avrupa’nın iki yüzlü mülteci tutumları gibi konularda sessiz yığınların sesi olmaya çalışır.

Bu raporları hazırlamak üzere Mültecilerin yoğun olarak yaşadağı, sosyal, külterel ve ekonomik problemler ile yüzleştiği tüm ülkelere ve bu ülkelerdeki kamplara, gider ve yerinde gözlem yapar. Gerektiğinde görülen problemler doğrudan ilgili ülkelerin yetkilerine aktarılır.

Dünyada çok önceden çalışmaları başlatılan mukayeseli hukuk alanındaki tecrübelerin Türkiye’ye aktarılması ve kendi medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yorumlanmasıyla ilgili raporlamalar yapar. Hem mevcut durum raporlamaları, hem de durumun iyileştirilerek medeniyet tasavvuruna göre düzenlenmesi için yeni yaklaşımları ortaya koyar.