İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

30.06.2024 tarihinde Kayseri ilinde gerçekleşen olaylara ilişkin

Anasayfa

Basın Bildirileri

30.06.2024 tarihinde Kayseri ilinde gerçekleşen olaylara ilişkin

30.06.2024 tarihinde Kayseri ilinde gerçekleşen olaylara ilişkin

30.06.2024 tarihinde Kayseri ilinde gerçekleşen olaylara ilişkin Derneğimiz, hukuk birimi ve Kayseri teşkilatı ile ivedilikle olayın araştırmasını gerçekleştirmiş olup ulaşılan bilgiler işbu açıklama ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Kayseri ilinde yaşanan olayların çıkış nedeni menfur bir adli vaka olup olaya ilişkin adli ve idari tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğü derneğimizce müşahede edilmiştir. Kayseri ili Melikgazi-Eskişehir Bağları bölgesinde başlayan hadiselerin kısa zamanda Kayseri’nin muhtelif muhitlerine yayıldığı ve bilhassa Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı bilinen bölgelerde akıl almaz hadiselerin vuku bulduğu tespit edilmiştir. Yaşanan menfur hadisenin bireyselliği ve suçun şahsiliği ilkesi göz ardı edilerek yapılan eylemlerin suç unsuru oluşturduğu izahtan varestedir.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmalarda gece saatlerinde Suriye uyruklu kişilere ait olan araba, motosiklet, konut, işyeri ve sair eşyaların zarar gördüğü tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar akabinde İçişleri bakanlığınca yapılan açıklamada 67 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır.

Her ne kadar yaşanan olayların münferit bir olay akabinde yaşandığı ve menfur olaya dair tepkilerden müteşekkil olduğu düşünülse de ortaya çıkan sonuçlar durumun büyük bir toplumsal felaketin habercisi olduğunu göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Anadolu coğrafyası geçmişten bugüne her zaman güven ve adaletin merkezi olmuştur. Son yıllarda artan yabancı düşmanlığı ile beraber toplumun huzur ve güven ortamının bozulması başta derneğimiz olmak üzere tüm halkımızın karşısında duracağı yegane olgudur.

Bir müddettir toplumda tırmandırılmaya çalışılan yabancı düşmanlığının sebep ve sonuçları derneğimizce titizlikle takip edilmekte olup sebeplerinin ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanında halk arasında kin ve düşmanlığı körükleyen eylem ve davranışların gerek sivil gerekse siyasi otoriteler tarafından tırmandırılmasına izin vermeyeceğimizi bildiririz.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana toplumda meydana gelen kin ve düşmanlık tohumlarına karşılık olarak tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ederken kamuoyunu bilgilendireceğimizi beyan ederiz.