İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

Anasayfa

Haberler

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

20 Haziran, dünyadaki mültecilerin durumunu, problemlerini kamuoyuyla paylaşmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak için Dünya Mülteci Günü olarak belirlenmiştir. 

 

 

 Mülteci “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi”

Mülteciler uluslararası koruma altına alınırlar. Çalışma, barınma, sağlık, eğitim, hareket özgürlüğü gibi hakları, koruması altında oldukları mekanizma tarafından sağlanır. Fakat sadece “mülteci” olarak tanımlanan kişiler yasal koruma alarak sığındıkları ülkede yaşamlarına devam edebilmektedirler. Ancak günümüz dünyasında, resmî mülteci statüsü alamayan milyonlarca insan, kendi ülkeleri içerisinde, ara bölgelerde veya sığındıkları ülkelerde gayriinsani şartlarda yaşam mücadelesi vermektedirler

 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin her yıl yayınladığı rapora göre bu yıl başı itibariyle zorla yerinden edilen kişi sayısı 70 milyondan fazladır.

Yerlerini, yurtlarını, ailelerini, akrabalarını terk etmek zorunda kalan mülteciler kimi zaman kamyon kasalarında, konteynerlerde, hınca hınç dolduruldukları teknelerde umut yolculuğuna çıkmaktadır. Ancak bu yolculukları çoğu zaman ölüm ve yaşam arasında gidip gelen bir trajediye dönüşmektedir. Varabildikleri noktalarda ise ilerisini göremedikleri bir bekleyiş veya belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Türkiye, mülteci üreten coğrafyalara yakınlığı ve Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler için bir geçiş ülkesi olarak görülmesi nedeniyle göç hareketlerinin merkezinde yer almaktadır. 2011 yılından bu yana Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı 3,4 milyondan fazladır.

 

UMHD olarak kuruluşumuzdan bu yana dünyada çeşitli sebeplerle mülteci/muhacir konumuna düşmüş insanlara yardım ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü mültecilere yönelik hukuki destek sağlamaktır. Mülteci sorunlarının çözümü ile ilgili olarak bir yandan hukuki yardımı yaparken bir yandan da mülteci/muhacirlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar hakkında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı yayınlar yapıyor, toplantılar düzenliyoruz. Mültecilerin bulundukları ülkelerde yasal haklarını koruyabilmeleri için mücadele ediyoruz. Mültecilere avukat desteği ve hukuki yardım sağlayarak, hukuki bir girişim başlatıyoruz. Mültecilerin birer sığıntı olarak görülmesini değil , temel haklara sahip kiişiler olarak görülmesini arzuluyoruz. Mülteciliği doğuracak sebepleri ortadan kaldırabilmeyi sivil bir kuruluşla başarabileceğimize inanıyoruz.