Mülteci Hakları Savunuculuğu

Mülteci, sığınmacı ve yabancıların hukuk sorunlarının çözümü,  diğer sosyo-ekonomik sorunların da çözülmesini sağlayacaktır. Derneğimiz kurucu, çalışan ve gönüllülerinden oluşan uzman hukukçu ve avukatlar ile bu temel sorunun çözüme ulaştırılması  sağlanmaktadır.

 

Haklarını savunmak bir yana haklarından haberi dahi olmayan, başvuracağı kişi ve kurumlara ulaşamayan, başvurduğunda muhatap bulamayan mülteciler, sırf bu nedenlerle sınırdışı edilebilmekte hatta hayatlarını kaybetmektedirler.

 

“Mülteci Hakları Savunucusu” olarak adlandırılan uzman hukukçu ve avukatlarımız gerek sınırdışı işlemlerinde acil müdahalelerde bulunmak gerekse ikamet, pasaport, eğitim ve çalışma gibi hakların sağlanması yolunda hukuki süreçte aktif rol almaktadırlar.

 

Mülteci hakları savunucuları, başvuru sahibi mülteci, sığınmacı ve yabancılara:

 

  • Yasal prosedürler  hakkında bilgi vermekte ve yol göstermekte,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesini, muhataplara ulaşılmasını sağlamakta,
  • Sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde, havaalanlarında alıkonulmaları halinde yasal durumları hakkında bilgi almakta, gerekli işlemleri yapmakta,
  • Statü problemlerinin çözümünü sağlamakta, gerektiğinde siyasi sığınma talebinin yapılmasına yardım etmekte/yapmakta,
  • İkamet, çalışma izinleri ve benzeri resmi izin ve işlemler için etkin yardımda bulunmakta,
  • Gerekli hallerde sorunun yargı makamlarında çözümü için başvurular yapmakta,
  • Siyasi çözümsüzlükler halinde kamuoyu oluşturmaktadır.
Hit: 3016