Hukuk Kurulu

Hukuk Kurulu, göç mağduru yabancıların gerçek hayatta karşılaştığı hukuksal sorunlara çözüm üretilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak ulusal ve ulusalüstü mevzuatın tanımlanması ve anlaşılması konularında araştırma, raporlama ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirir. Mevzuatta var olan hükümlerin uygulamada çözüm üretememesi ya da bireysel mağduriyetlerin engellenmesi adına ilgili mercilere yasal başvurular yapar ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunar.

Hukuk kurulu, mevzuat konusunda uzmanlık bilgisini somut olaylarda hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlara aktarır. Bu sayede zor durumda olan ve hukuki yardıma ihtiyaç duyan yabancıların dolaylı olarak da bilgilendirme süreçleri tamamlar. Başvurucu ile temasa geçen danışmanın yabancının durumları ile uyuşmazlığa uygun mevzuatın ve çözüm yönteminin aktarılmasını sağlar. Acil durumlarda ya da yabancının avukat tutmak için mali gücünün bulunmaması halinde idari, adli ve yargı süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesini sağlar.

Hukuk kurulu, acil yardım ve hukuki yardım kapsamında hizmet veren gönüllülerin eğitilmesi ve bilgilendirilemesi için enformasyon ve dokümantasyon işlemlerini aralıklarla gerçekleştirilen seminer faaliyetleri ile yürütür.

Hit: 3014