Basın Yayın Kurulu

UMHD Basın - Yayın Kurulu, derneğin misyon ve vizyon ilkeleri doğrultusunda çalışmalar üretmek üzere, bünyesindeki çevirmen, metin yazarı, sosyal medya uzmanı, tv programcısı, editör üyeleriyle faaliyetlerini sürdükmektedir. Bu bağlamda Basın - Yayın Kurulu üç ana başlıkta çalışmalar yapmaktadır;

 

 

1.   Mültecilere Yönelik Çalışmalar: Bu kapsamda, özellikle Türkiye’de yaşayan mültecilere sahip oldukları haklar, başvuru mekanizmaları ve yöntemleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve ulaşılabilecek kurumlar vb. konularda bilinçlendirici yayınlar üretilmektedir.

 

2.   Kamuoyuna Yönelik Çalışmalar: Bu kapsamda, kamuoyundaki mülteci algısına yönelik, mülteciler hakkında doğru bilgiyi sunan, sosyal, ekonomik ve siyasi olarak uyum politikalarının ve mevzuatının geliştirilmesini destekleyen, ilmi ve teorik bir birikimin oluşturulmasını sağlayacak bilgilendirici yayınlar üretilmektedir.

 

3.   PR (Public Relations) Çalışmaları: Bu kapsamda, derneğin tanınırlığını arttıracak, isminin ve faaliyetlerinin bilinirliğini sağlayacak, hedef kitle ve kamuoyu ile karşılıklı ilişkiyi diri tutacak, alana ilişkin güncel birikimin paylaşıldığı tanıtıcı yayınlar üretilmekte ve basın faaliyetleri yürütülmektedir.

 

 

UMHD Basın – Yayın Kurulu, yürüttüğü faaliyetler kapsamında yer alacak şekilde gönüllü üyelerin katkılarına da açık olan esnek bir çalışma modelini benimsemektedir.

Hit: 2089