Teşkilatlanma Kurulu

Teşkilat; inançta, metotta ve hedefte anlaşmış kişilerin oluşturduğu topluluktur.

 Derneğimiz teşkilatlanmasını üç ana gruba ayırmak mümkündür. İlki mültecilerin ulusal ve uluslararası hukukta haklarını müdafaa maksadıyla kurulan gönüllü avukatlardan müteşekkil Mülteci Savunucuları grubudur. Hukuk kurulu faaliyetlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için mülteci haklarının ihlal edildiği her yerde gerekli hukuki desteği sağlayacak hukukçuların belirlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
 İkinci grup ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri olmak üzere mültecilik konusuna hassasiyet gösteren tüm kademelerde bilinçlenmelerin artması için okullarda çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen söyleşi, seminer ve gönüllü toplantılarının amacıda her yönüyle sorunlara vâkıf, çözüm önerileri sunabilen bir gençlik oluşturulmasıdır.
 Üçüncü grup ise; halk nezdinde mültecilik olgusunun anlaşılabilmesini sağlayan, gerektiğinde konuyla ilgili kamuoyu oluşturabilen mülteci dostu insanlardan oluşmaktadır.
 Gönüllülerimizin çalışmak istedikleri alanlara göre ilgili birimlere yönlendirilmesi de yine Teşkilatlanma Birimimizin faaliyetleri arasındadır.
 
Hit: 2273